REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy zielonykredensik.pl prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych, kosmetyków oraz innych towarów znajdujących się w ofercie za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep prowadzony jest przez Bartosza Mielickiego prowadzącą działalność gospodarczą pod PHUP Zielony Kredensik Bartosz Mielicki, ul. Kołłątaja 5/2A, 45-064 Opole, NIP 7542964583.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem.
 4. Z usług Sklepu mogą korzystać podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
 5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U 1997nr133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
 6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 8. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.
 9. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.
 11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.
 12. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.
 13. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych.
 14. Sklep zielonykredensik.pl nie łączy promocji i rabatów.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 16. Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu , w szczególności gdy:
  1. klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  3. dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

II ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
 2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez 7dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci Internetowej.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej. Możliwy jest też odbiór osobisty w Opolu przy ul. Kołłątaja 5/2A w sklepie stacjonarnym Zielony Kredensik, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 502-121-601.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.
 7. Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź czy zastąpić towar inną Ofertą.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny bądź stanu magazynowego w sklepie.
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

 1. Klient ma do wyboru następujące płatności
  1. przelewem na podany numer konta 90 1950 0001 2006 0019 9883 0001.
  2. osobiście
  3. za pobraniem
   W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Nie realizujemy zamówień poza granicami kraju.
 6. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.
 7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.
 8. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.
 9. Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

IV REKLAMACJE

 1.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub Faktura Vat).
 2. W przypadku , gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres 45-064 Opole ul. Kołłątaja 5/2A.
 3. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, czy zwrot gotówki) dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
 4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.
 5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa klient.
 6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi i wysłaniu go na adres 45-064 Opole ul. Kołłątaja 5/2A.
 2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.
 3. Zwracany towar należy zapakować, tak aby nie został uszkodzony w czasie transportu.
 4. Koszt odesłania ponosi Klient.

VI ODMOWA PRYWATNOŚCI

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.
 3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.